Pehredar Piya Ki: Tejaswi Prakash makes Pizza for Ratan Sa