Kesari: Film to be made by Akshay Kumar, Karan Johar