Guy who follows his girlfriend around the globe posts their wedding photo